Privacyverklaring

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Nederlandse Wijnwinkel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Nederlandse Wijnwinkel, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Nederlandse Wijnwinkel verstrekt heeft. De Nederlandse Wijnwinkel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw bankrekeningnummer
  • Uw IP-adres

WAAROM De Nederlandse Wijnwinkel GEGEVENS NODIG HEEFT

In de eerste plaats verwerkt de De Nederlandse Wijnwinkel uw persoonsgegevens op grond van een overeenkomst om uw bestelling bij u thuis te kunnen bezorgen. Naast uw adresgegevens hebben wij een aantal andere gegevens nodig om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Uw email adres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven als u zich daarvoor heeft ingeschreven. Wel mogen wij u email sturen om u te vragen naar uw klanttevredenheid.

HOE LANG De Nederlandse Wijnwinkel GEGEVENS BEWAART

De Nederlandse Wijnwinkel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De Nederlandse Wijnwinkel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uitsluitend uw adresgegevens worden doorgegeven aan onze fullfillment partner Piemonte Import en een logistiek partner zoals DHL of Post NL om uw bestelling op het door u gekozen adres te bezorgen.

Met deze verwerkers hebben wij een verwerkingsovereenkomst overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbewerking (AVG) gesloten waarbij de bescherming van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Nederlandse Wijnwinkel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

De Nederlandse Wijnwinkel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Nederlandse Wijnwinkel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Nederlandse Wijnwinkel bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Nederlandse Wijnwinkel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Nederlandse Wijnwinkel heeft hier geen invloed op.

De Nederlandse Wijnwinkel heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  vergeetmij[apestaartje]DeNederlandseWijnwinkel[punt]nl . De Nederlandse Wijnwinkel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

De Nederlandse Wijnwinkel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via contact[apestaartje]DeNederlandseWijnwinkel[punt]nl .

www.denederlandsewijnwinkel.nl is een website van De Nederlandse Wijnwinkel. De Nederlandse Wijnwinkel is als volgt te bereiken:

Postadres:                 Kweeklustlaan 7, 6711 HP Ede
KvK nummer:            85176982
Telefoon:                   +31 (0)6-50621245
E-mailadres:             contact[apestaartje]DeNederlandseWijnwinkel[punt]nl